Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Centro mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis visame pasaulyje. Bendradarbiaujant kartu su TEO LT AB vykdyti projektai „GALA“, „TV MOZAIKA“, su užsienio partneriais sukurta „AXMEDIS“ turinio sklaidos sistema. Centras bendradarbiauja su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais. Palaikomi ryšiai su kompanijomis Siemens, Philips, Advantech, Analog Devices, Texas Instruments, Microsoft, Intermedix.

Nuo 2000-ųjų Centre atliekami išmaniųjų namų tyrimai. Realaus laiko kompiuterių sistemų centro mokslininkų kuriami metodai, algoritmai ir technologijos leidžia įgyvendinti inovatyvias išmaniųjų aplinkų sistemas,  išmaniųjų sistemų bei daiktų interneto ir namų sistemas bei joms skirtas paslaugas. Tarp įgyvendintų ateities namų įrangos ir aukštųjų technologijų projektų yra skaitmeninių namų sistema, integruota sveikatinimo sistema „Gudris“, išmaniosios virtuvės sistema „Fėja“, e. šaldytuvo prototipas bei inovatyvios būsto išmaniosios aplinkos technologijos ir paslaugos, savarankiškai priimančios sprendimus pagal žmogaus įpročius.

Centre kuriamos inovacijos remiasi atvirosios architektūros modeliu, kuris leidžia integruoti įvairias trečiųjų šalių paslaugas – taip sukuriami nauji verslo modeliai potencialiems išmaniųjų aplinkų paslaugų tiekėjams.

Gamybos plėtra

Sukurti, suprojektuoti ir pagaminti produktai yra konkurentabilūs, pasižymi aukštais intelektiniais sprendimais, padidintu funkcionalumu, žemesne kaina. Daugelis Lietuvos įmonių yra suinteresuotos masiniu produktų projektavimu ir gamyba, tačiau specializuotų realaus laiko sistemų projektavimas joms yra sunkiai prieinamas, todėl tai atliekama šiame Centre, kur yra sukauptos projektavimo technologijos ir dirba aukštos kvalifikacijos specialistai.

Konsultacinė veikla

RLKSC organizuojamas pramonės įmonių specialistų konsultavimas per slėnyje „Santaka“ veikiančio Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) atvirąją prieigą vieno langelio principu.

RLKSC mokslininkai ir tyrėjai turi kompetenciją išmaniosios aplinkos ir išmanaus būsto sistemų kūrimo ir modeliavimo, daiktų ir paslaugų interneto, įterptinių sistemų modeliavimo ir kūrimo, agentinių ir daugiaagenčių sistemų, dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo, formalaus modeliavimo srityse bei turi didelę patirtį projektuojant, kuriant ir diegiant įvairius informacinių technologijų sprendimus.

Centre veikia keturios mokslo laboratorijos:

 • Išmaniųjų sistemų laboratorija
 • Daiktų interneto technologijų laboratorija
 • Daiktų interneto paslaugų kūrimo laboratorija
 • Sistemų projektavimo ir prototipų laboratorija

Mokslo kryptys:

 • Realaus laiko kompiuterių sistemos
 • Realaus laiko sistemų kūrimo ir projektavimo priemonės
 • Realaus laiko skaitmeninio signalų apdorojimo sistemos
 • Realaus laiko sistemos, naudojant daugiaagenčių sistemų teoriją
 • Hibridinės realaus laiko sistemos
 • Išmaniosios aplinkos ir išmanaus būsto sistemos
 • Ateities būsto intelektinės daugiaagentės technologijos
 • Daiktų interneto technologijos ir jų paslaugų kompiuterinės sistemos
 • Intelektinės aplinkos daiktų interneto paslaugos
 • Elektroninių paslaugų teikimas ir valdymas
 • Informacijos ir signalų apdorojimas bei analizė
 • Miglotoji inžinerija ir miglotųjų pažintinių planų taikymai
 • Didelių duomenų apdorojimas ir analizė
 • Duomenų analizės ir sprendimų priėmimų metodai
 • Sumanios transporto sistemos
 • Būsto valdymo technologijos
 • Pastatų inžinerinio valdymo sistemos
 • Daiktų interneto saugos taikymai
 • Įterptinės sistemos ir skaičiavimai
 • Integruoti e-turinio valdymo ir perdavimo sprendimai
 • IPTV ir paslaugos vartotojams
 • Įmonių bendradarbiavimo ir sąveikumo paslaugos
 • Informacinių technologijų sprendimai verslo įmonėms

Kontaktai

Direktorius – Prof. dr. Egidijus Kazanavičius

K.Baršausko g. 59 – A312 kab.
tel. 8 (37) 300 392
e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

 

Mokslo projektai

Europos struktūrinių fondų projektai

Sveikatos informacijos sistemos mokymų ir sertifikavimo diegimas aukštajame moksle (HIS4HE)
(2016–2018, prof. Egidijus Kazanavičius, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras)

Tarptautiniai projektai

 2006 – 2008 m. FP6 integruotas projektas „Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)“
Sukurtas ir pademonstruotas sistemos prototipas, leidžiantis skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir vartotojams kurti bet kokį skaitmeninį turinį (video filmus, muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kita) įvairiais formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, Internet kompiuterius, delninius kompiuterius, mobilius telefonus, audio/video grotuvus ir kita) perduoti visais kanalais, apsaugoti turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).
 2006 – 2009 m. FP6 projektas „Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)“
Projekte sukurta universali daugiasluoksnė mikrojutiklinio procesoriaus programinė ir tarpininkavimo įranga, o taip pat sensorių duomenų surinkimo, apdorojimo, saugojimo ir pateikimo sistema. Projekto prototipas demostruotas Birštono savivaldybėje, sanatorijose besigydančių ligonių bioparametrų sekimui ir apdorojimui realiame laike, ligonių lokalizacijos nustatymui ir teritorijos apsaugos užtikrinimui bei stebėsenai (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).
 2006 – 2008 m. FP6 projektas „Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)“
Vykdant projektą sukurtas įmonių sąveikumo magistralės prototipas, palengvinantis smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bendradarbiavimą, apsikeičiant prekybiniais verslo dokumentais. Sukurtas prototipas buvo išbandytas Lietuvos ir ES smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).
 2010 – 2011 m. FP7 integruotas projektas „Bendradarbiavimo ir sąveikumo paslaugos tinklinėms įmonėms (COIN)“
Vykdant projektą sukurtos įmonių bendradarbiavimo ir sąveikumo prototipinės paslaugos ir šių paslaugų kompozicijos, sukurtos pagal bendradarbiaujančių įmonių poreikius. Sukurtos prototipinės  paslaugos adaptuotos ir išbandytos Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).
 2011 – 2013 m. Eurostars programos projektas Nr. E!6083 „Labai mažo vėlinimo video srauto suspaudimo/atstatymo aparatinis sprendimas patikimam vaizdo srauto perdavimui realiame laike (FASTViD)“
Projekto tikslas yra sukurti ir paruošti komercializacijai integruotos bevielio ryšio vaizdo perdavimo mikroschemas, galinčias su ypatingai mažu vėlinimu (ne daugiau nei 30 ms) koduoti bei dekoduoti video bei audio srautus. Projekto idėja yra pagrįsta inovatyviais algoritmais, kurie pradeda video kadro dekodavimą nelaukiant, kol bus gauta visa reikalinga informacija, dėl to mažėja kodavimo/dekodavimo laikas (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).

Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji projektai

 1. 2009 – 2011 m. MTEP projektas „Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos „SNAPAS” ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas“, užsakovas – UAB „Elsis TS“
  Sukurtas ir realiomis sąlygomis išbandytas skaitmeninių namų paslaugų teikimo ir valdymo prototipas bei sukurtos 4 prototipinės išmaniųjų namų paslaugos, įdiegtos ir išbandytos realiuose gyventojų namuose (Technologinis parengties lygis – 9, bandomieji produktai pateikti vartotojo vertinimui).
 2. 2009 – 2011 m. MTEP projektas „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas“, užsakovas – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“
  Vykdant projektą sukurtas prototipas interaktyvios ir intelektualios vietos nustatymo paslaugų teikimo sistemos, kuri skatina naujos kartos bevielio plačiajuosčio interneto plitimą ir leidžia tiekti vietos nustatymo pagrindu teikiamas paslaugas. Taip pat sukurtas vietos nustatymo pagrindu veikiančios paslaugos „Reklama partnerių portaluose“ prototipas. Prototipai išbandyti, atliktas sukurtų prototipų diegimas ir testavimas realioje gamybinėje aplinkoje AB „LRTC“ (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).
 3. 2012 – 2015. MTEP projektas „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas (IDAPI)“
  Projekto vykdymo metu atlikta eilė mokslinių tyrimų daiktų ir paslaugų interneto srityje, kuriems vadovauja patyrę aukšto lygio mokslininkai, tobulinama jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacija ir kompetencijos, skatinamas jų mobilumas. Projekto tikslas yra ištirti daiktų ir paslaugų interneto technologijas išmaniosioms aplinkoms ir sukurti bendrą išmaniosios aplinkos programinį karkasą, integruojantį daiktų interneto įrenginius, išmaniąsias paslaugas ir kontekstines vartotojo sąsajas. Projekto metu sukurtų technologijų pagrindu bus kuriami inovatyvūs produktai konkurencingi tarptautinėje rinkoje, o išugdyti specialistai užtikrins tolimesnę tarptautinio lygmens mokslinių tyrimų aukštą kokybę.
 4. 2013 – 2015. MTEP projektas „Būsto išmaniosios aplinkos tyrimai ir intelektualių technologijų kūrimas (BIATech)“
  Projekto tikslas – sukurti ateities būsto intelektines daugiaagentes technologijas, susijusias su būsto gyventojo būsenos nustatymu ir sprendimų priėmimu, bei sukurti metodiką, kuri leistų kurti intelektines aplinkos daiktų interneto paslaugas, sukurtas minėtų technologijų pagrindu. Projekto metu sukurti metodai, technologijos ir metodikos, kurios leidžia tiksliai nustatyti gyventojo būseną patalpoje  (buvimo vietą, kūno padėtį, žmogaus fiziologinius parametrus) ir kurti intelektines būsto paslaugas daugiaagenčių sistemų pagrindu. Intelektinės paslaugos pasižymi tuo, kad stebi gyventojų elgseną ir savarankiškai, be jokio žmogaus įsikišimo, priima sprendimus, priklausomai nuo gyventojų įpročių, gyventojo būsenos bei būsto aplinkos parametrų. Šioms technologijoms išbandyti Santakos slėnio atviros prieigos centre KTU Realaus laiko kompiuterių sistemų centro Daiktų paslaugų ir Daiktų interneto laboratorijose buvo sukurti maketai imituojantys intelektualią būsto aplinką. Projekto vykdymo metu užregistruotas patentas “Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) objektų vietos nustatymo patalpų viduje būdas“, paskelbtos 8 mokslinės publikacijos, parengti ir perskaityti 4 pranešimai tarptautinėse mokslo konferencijose.
 

Kontaktai

Prof. Egidijus Kazanavičius

Direktorius

K. Baršausko g. 59-A312, Kaunas
tel. +370 (37) 300 392
el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Ingrida Ivanauskaitė Administratorė K.Baršausko g. 59 – A313 kab. +370 (37) 300 385  ingrida.ivanauskaite@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Egidijus Kazanavičius Centro direktorius K.Baršausko g. 59 – A312 kab. +370 (37) 300 392 egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Laura Kižauskienė Jaunesnioji   mokslo darbuotoja K.Baršausko g. 59 – A313 kab. laura.kizauskiene@ktu.lt
Agnius Liutkevičius Jaunesnysis  mokslo darbuotojas K.Baršausko g. 59 – A316 kab.  + 370 (626) 22 304 agnius.liutkevicius@ktu.lt
Audronė Janavičiūtė Jaunesnioji   mokslo darbuotoja K.Baršausko g. 59 – A316 kab.  +370 (37) 300 359 audrone.janaviciute@ktu.lt
Vygintas Kazanavičius Jaunesnysis  mokslo darbuotojas K.Baršausko g. 59 – A313 kab. vygintas.kazanavicius@ktu.lt
Ignas Plauska Jaunesnysis  mokslo darbuotojas K.Baršausko g. 59, A317 kab. ignas.plauska@ktu.lt
Romas Lukas Jaunesnysis  mokslo darbuotojas K.Baršausko g. 59, A317 kab. romas.lukas@ktu.lt
Rolandas Girčys Jaunesnysis  mokslo darbuotojas K.Baršausko g. 59 – A316 kab rolandas.gircys@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Žygimantas Meškaukas Inžinierius  K.Baršausko g. 59 – A315 kab. zygimantas.meskauskas@ktu.lt
Juozas Dovydaitis Inžinierius K. Baršausko g. 59, A315 kab. juozas.dovydaitis@ktu.lt
Algirdas Dobrovolskis Vyresnysis programuotojas K. Baršausko g. 59, A-316 kab. algirdas.dobrovolskis@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Paulius Danielius Projekto specialistas K.Baršausko g. 59 – A315 kab. paulius.danielius@ktu.lt
Algimantas Merkys Projekto technikas  K.Baršausko g. 59 – A315 kab. algimantas.merkys@ktu.lt
Aušra Urbaitytė Projekto technikas K.Baršausko g. 59 – A315 kab. a.urbaityte@ktu.lt
 

Doktorantai

 

Partneriai