Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)

Tarpatautiniai projektai

2006 – 2008 m. FP6 integruotas projektas „Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)“

Sukurtas ir pademonstruotas sistemos prototipas, leidžiantis skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir vartotojams kurti bet kokį skaitmeninį turinį (video filmus, muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kita) įvairiais formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, Internet kompiuterius, delninius kompiuterius, mobilius telefonus, audio/video grotuvus ir kita) perduoti visais kanalais, apsaugoti turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką (Technologinis parengties lygis – 7, prototipo demonstravimas).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006-2008

Trukmė:
2006 - 2008